Posted in 2020-2021 ուստարի, Մայրենի

Հարցազրույց Ձմեռ Պապի հետ

– Բարև ձեզ Ձմեռ Պապ:
– Բարև ձեզ:
– Դուք և ձեր եղնիկները պատրա՞ստ եք Ամանորին:
– Այո, բայց նրանց պետք է շատ կերակրել, որ չհոգնեն Ամանորի գիշերը:
– Իսկ դուք ինչո՞վ եք կերակրում նրանց:
– Կոնֆետներով եմ կերակրում:
– Իրո՞ք:
– Այո՛, այնտեղ են, իմ էլֆերը նրանց կերակրում են:
– Իսկ այս ին՞չ հսկա աշտարակ է:
– Այստեղ են իմ բոլոր նվերները:
– Ցտեսություն Ձմեռ Պապ, ես շատ գործեր ունեմ պետք է գնամ:
– Ցտեսություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s